Přeštice

Unsere Stadt liegt in der Region Pilsen, die den westlichen Teil der Tschechischen Republik bildet. Es liegt 20 km südwestlich der Kreisstadt Pilsen.

In Přeštice lebten zum 1. Januar 2021 insgesamt 7.049 Einwohner (nach Angaben des tschechischen Statistikamtes).

Die erste schriftliche Erwähnung von Přeštice stammt aus dem Jahr 1226, Přeštice wurde 1525 zur Stadt erhoben.

Přeštice liegt an einer wichtigen Straßenverkehrsader, die die Kreisstadt Pilsen mit der Stadt Klatovy, die das Tor zum Böhmerwald ist, verbindet. Durch die Stadt führt die Eisenbahnlinie, die Pilsen mit Železná Ruda verbindet, von wo aus sie nach Bayern in Deutschland führt. Es wurde 1887 erbaut und trug maßgeblich zur Entwicklung unserer Stadt und der lokalen Industrie bei.

Durch Přeštice fließt der Fluss Úhlava, der am Oberlauf des Böhmerwaldes eine Trinkwasserquelle im Nrská-Stausee am Unterlauf der Stadt Pilsen bildet. Die nahe und weitere Umgebung der Stadt Přeštice hat einen ländlichen Charakter mit schöner Natur mit vielen sehenswerten historischen Denkmälern.

Heute ist Přeštice ein modernes Zentrum der weiteren Region. Es bietet ein gut ausgebautes Geschäftsnetz und eine Reihe von Dienstleistungen, die alle wesentlichen Bedürfnisse seiner Bewohner und Besucher befriedigen.

Naše město leží v Plzeňském kraji, který tvoří západní část České republiky. Nachází se 20 km jihozápadně od krajského města Plzeň.

V Přešticích žije k 1.1.2021 celkem 7 049 obyvatel (dle dat Českého statistického úřadu).

První písemná zmínka o Přešticích je z roku 1226, na město byly Přeštice povýšeny již v roce 1525.

Přeštice leží na důležité silniční dopravní tepně spojující krajské město Plzeň a město Klatovy, které je bránou Šumavy. Městem prochází železniční trať spojující Plzeň s Železnou Rudou, odkud pokračuje dále do Bavorska  v SRN. Byla vybudována v roce 1887 a podstatně pomohla k rozvoji našeho města a místního průmyslu.

Přešticemi protéká řeka Úhlava, na šumavském horním toku poskytující zdroj pitné vody v Nýrské přehradě, na dolním toku městu Plzni. Blízké i vzdálenější okolí města Přeštice má venkovský charakter s krásnou přírodou s mnoha historickými památkami, které stojí z to vidět.

Přeštice jsou dnes moderním centrem širšího regionu. Nabízí rozvinutou obchodní síť a spektrum služeb uspokojujících všechny podstatné potřeby jeho obyvatel i návštěvníků.